Presentació del Carnaval de Vinaròs a FITUR 22

En un acte presentat per Toni Guillot, s’anuncia la novetat principal del Carnaval de Vinaròs, que són les noves dates, ja que serà la primera vegada que tindrem un Carnaval a la primavera. Dissabte 23 d’abril aplegarà Carnestoltes i dilluns 9 de maig es realitzarà l’enterro de la sardina.

La presentació va tindre dos actuacions musicals a càrrec de membres de Gentsana, i on també han participat la reina de la comparsa La Colla, Nerea Vericat, i el rei de la comparsa Fot-li Canya, Xavi Fibla, mostrant els seus tratges.

Es van projectar videos promocionals del Carnaval, incidint sobretot amb la Gala de les Reines que tindrà lloc el dissabte 30 d’abril, i les desfilades que seran el 7 i 8 de maig. S’aprofita l’ocasió també per a incidir que aquest any serà una fantàstica ocasió per gaudir d’un carnaval amb més bon temps, i aprofitar així l’oferta turística que ofereix la nostra localitat, així com la gastronòmica, cultural i paisatgística.

En un acto presentado por Toni Guillot, se anuncia la principal novedad del Carnaval de Vinaròs, que son las nuevas fechas, ya que será la primera vez que tendremos un Carnaval en primavera. El sábado 23 de abril llegará Carnestoltes a la ciudad y el lunes 9 de mayo se realizará el entierro de la sardina.

La presentación tuvo dos actuaciones musicales a cargo de miembros de Gentsana, y donde también han participado la reina de la comparsa La Colla, Nerea Vericat, y el rey de la comparsa Fot-li Canya, Xavi Fibla, mostrando sus trajes.

Se proyectaron videos promocionales del Carnaval, incidiendo sobre todo en la Gala de las Reinas que tendrá lugar el sábado 30 de abril, y los desfiles que serán el 7 y 8 de mayo. Se aprovecha la ocasión también para incidir en que este año será una fantástica ocasión para disfrutar de un carnaval con mejor tiempo, aprovechando así la oferta turística que ofrece nuestra localidad, como la gastronómica, cultural y paisajística.