Elecció del cartell anunciador del CARNAVAL DE VINARÒS 2022

Divendres 12 de novembre tindrà lloc la reunió del jurat professional per a l’elecció del cartell anunciador del CARNAVAL DE VINARÒS 2022.
Una vegada conclòs el termini per a presentar propostes, es constata per part de l’organització que són 39 els originals rebuts des de tots els racons d’Espanya, des de Girona fins a Sevilla i des de Múrcia fins a Gijón, sense oblidar-nos de professionals de la nostra comarca. Respecte a l’edició anterior, han sigut menys les propostes rebudes i el motiu pot ser que estiga en el fet que únicament s’ha deixat presentar un original per participant, fet aquest el que ha afavorit la qualitat i disparitat d’aquests, i que no li posaran gens fàcil el treball al jurat que haurà de triar entre tots els cartells únicament 3 originals que passaran a la fase final on seran les comparses amb el seu vot les que decidisquen el cartell anunciador per al Carnaval de Vinaròs 2022, que porta per lema L’ATLÀNTIDA, sense oblidar-nos que compleix el seu 40 aniversari. Dissabte 20 de novembre es donarà a conéixer el cartell anunciador, coincidint amb les tradicionals paelles de les comparses.

Per a aquesta ocasió s’ha comptat amb un excepcional jurat que analitzarà les 39 propostes rebudes, i estarà compost per Jordi Català, president de la COC i Paula Cerdà, regidora de festes de l’Ajuntament de Vinaròs, acompanyats per José Conceptes, fotògraf i autor del cartell del Carnaval 2021, Marcela Sospedra, dissenyadora de tratges i José López, Chile, artista grafiter.

El próximo viernes 12 de noviembre tendrá lugar la reunión del jurado profesional para la elección del cartel anunciador del CARNAVAL DE VINARÒS 2022.
Una vez concluido el plazo para presentar propuestas, se constata por parte de la organización que son 39 los originales recibidos desde todos los rincones de España, desde Girona hasta Sevilla y desde Murcia hasta Gijón, sin olvidarnos de profesionales de nuestra comarca. Respecto a la edición anterior, han sido menos las propuestas recibidas y el motivo puede que esté en que únicamente se ha dejado presentar un original por participante, hecho este el que ha favorecido la calidad y disparidad de los mismos, y no le van a poner nada fácil el trabajo al jurado que deberá elegir entre todos los carteles únicamente 3 originales que van a pasar a la fase final donde van a ser las comparsas con su voto las que decidan el cartel anunciador para el Carnaval de Vinaròs 2022, que lleva por lema LA ATLÁNTIDA, sin olvidarnos que cumple su 40 aniversario. El próximo sábado 20 de noviembre se dará a conocer el cartel anunciador, coincidiendo con las tradicionales paellas de las comparsas.

Para esta ocasión se ha contado con un excepcional jurado que analizará las 39 propuestas recibidas, y estará compuesto por Jordi Català, presidente de la COC y Paula Cerdà, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Vinarpos, acompañados por José Conceptes, fotógrafo y autor del cartel del Carnaval 2021, Marcela Sospedra, diseñadora de Carnaval y José López, Chile, artista grafitero.